Budúcnosť pálenice

S výstavbou Pálenice začal investor na začiatku roka 2020. O rok neskôr plánuje kolaudovať prvú časť projektu, dom s dvadsiatimi dvoma bytovými jednotkami.

Názov Pálenica vznikol podľa liehovaru, ktorý tu roky fungoval. Celý areál bol využívaný na poľnohospodársku výrobu a desať rokov po jej ukončení na mieste nezostala práve oku lichotiaca vizitka.

Lokálni investori, ktorí majú k Špačinciam a regiónu blízky vzťah, prišli s ambicióznym projektom. V druhej etape citlivo obnovia pôvodné budovy, v ktorých vznikne priestor pre pohodlné rodinné bývanie.

Keďže aj tento projekt prispeje k nárastu počtu detí v Špačinciach, investori chcú podporiť tunajšie školstvo. V prípade, že bude zastupiteľstvo obce súhlasiť so zmenou územného plánu, vznikne v areáli nová materská škola so štyrmi triedami. Po kolaudácii bude odovzdaná do vlastníctva obce. Okolie potoka, ktorý popri Pálenici preteká, zatraktívni parčík s lavičkami a trasami vhodnými na prechádzky. Chýbať nebude ani detské ihrisko.